maanantai 13. helmikuuta 2012

Är kvinnan nyckel till tryggare liv?

Jag har suttit och funderat på kvinnans roll gällande säkerheten. Hur mycket påverkar vårt beteende och kunnande hela samhällets säkerhet?

Det är undersökt att när kvinnorna får gå i skola och lära sig läsa, skriva och räkna, så har det en kraftig verkan på landets utväcklingen. Har säkerhetsutbildningen motsvarande följdverkan? Kan Finland bli ett tryggare land med hjälp av att utbilda kvinnor i säkerhets frågor?

Om man funderar på hur det fortfarande är, så sköter kvinnorna hemmet eller så sköter man det till sammans med sin kumpan. I många av oss kvinnor finns det inbygd av naturen, en revirkänsla för hemmet och köket. Fast man gör tillsammans så är det vanligen en dera som har kontrollen över saker och platser, i köket är det  ganska ofta kvinnan, fast mannen kanske gör maten. Med detta vill jag säga att hemmet är en av de farligaste platserna. De flesta olyckorna förekommer hemma. Både små och stora.

Jag tror att genom utbildning blir man mera medveten om omgivningen och farorna och genom det göra omgivningen tryggare. Genom att kunna använda saker på rätt vis. Genom att ha en viss kontroll över olika sakersfunktion och se efter att de är hela, gör man mycket för säkerheten. Det egna beteende har också en stor påverkan på händelseförloppets gång. T.ex då man möter en hotande situation, hur man reagerar på situationen. Man kan träna in endel saker och att bli medeveten om hur det egna beteende påverkar situationen på gått och ont. 

Jag tror att utbildning ökar den personliga trygheten. Genom att flere har kunskap och påverkar medvetet sin omgivning blir det mycket tryggare för alla.

Liv Wikström